GRUND W 301

Penetračný náter na zjednotenie nasiakavosti, stabilizáciu a vylepšenie prídržnosti prašných
podkladov. Zvyšuje priľnavosť a uľahčuje aplikáciu farieb a omietok. Na prípravu podkladov z betónu a pórobetónu (napr. plynobetón), tehlových stien, betónových tvárnic, omietok, anhydritových poterov a sadrokartónových dosiek.

GRUND W 301

CenaOd 3,30€
včetně DPH

https://mamview.fixit-holding.com/CIP/mediadelivery/rendition/100_219471/TM-GRUND-W-301-Univerz%C3%A1lny-penetra%C4%8Dn%C3%BD-n%C3%A1ter-sk