HANDPUTZ 690 - ručná jadrová omietka

Jedno alebo viacvrstvová jadrová omietka určená na ručné omietanie všetkých druhov
stavebných materiálov vo vonkajších i vnútorných priestoroch.Pri použití pre murovanie zodpovedá murovacej malte značky M 2,5.Zodpovedá obyčajnej malte na vnútorné a vonkajšie omietky GP podľa STN EN 998-1.Jadrová omietka na všetky podklady ako sú napr. keramické tehly, betónové tvárnice, vápennopieskové tehly a popr. betónové konštrukcie. Betón upraviť maltou 605 Haft-und Armierungsmörtel alebo penetračným prípravkom GRUND 310! Nasiakavé a nerovnomerne nasiakavé podklady vov vnútornom prostredí upraviť cementovým prednástrekom 610 Vorspritz- und Universalmörtel. Ako jadrová omietka pre minerálne ušľachtilé a pastovité omietky alebo štukové omietky. Minerálne stavebné materiály v súlade s dodatkom ekologického opatrenia pre bývanie. Pred aplikáciou vrchnej ušľachtilej omietky (zrnitosť < 2 mm) je nutné aplikovať výstužnú vrstvu materiálom 804 WDVS KLEBE- und ARMIERUNGSMÖRTEL so sklotextilnou mriežkou.

HANDPUTZ 690 - ručná jadrová omietka

4,59€Cena
1 kilogram
včetně DPH

https://mamview.fixit-holding.com/CIP/mediadelivery/rendition/100_231850/TM-HANDPUTZ-690-Ru%C4%8Dn%C3%A1-jadrov%C3%A1-omietka-sk