NaturIn penetrácia SET

NaturIn penetrácia SET je špeciálna uzatváracia penetrácia, ktorá zabraňuje vsakovaniu tekutín do podkladu a chráni podklad proti degradácii. Penetrácia spevňuje podklad, kotví mikroprach a uzavára nasiakavý podklad. Pri použití v systéme NaturIn sa zvyšuje prídržnosť kamenných kobercov k podkladu a predlžuje životnosť celého súvrstvia. Je možné ju použiť na všetky nasiakavé únosné podklady vhodné na pokládku NaturIn systémov, ako sú - interiérové spevnené plochy z betónu, dlažby, kameňa, OSB, QSB dosiek atď. Je vhodná na použitie pri realizácií pokládky kamenných kobercov do suchých i mokrých interiérov (izby, chodby, kúpeľne, schody atď.).

NaturIn penetrácia SET

CenaOd 15,98€
včetně DPH

https://www.stachema.sk/files/files/NATURIN-PENETRACIA-SET-TL-16-01-19.pdf