NaturOut penetrácia SET

NaturOut penetrácia SET, je špecializovaná penetrácia, na vonkajšie plochy kamenných kobercov, zabraňuje vsakovaniu vody do podkladu, umožňuje únik vodných pár z podkladu a chráni podklad proti degradácii vplyvom vlhkosti. Penetrácia spevňuje podklad, kotví mikroprach a uzatvára nasiakavý podklad. Je možné ju aplikovať na vlhký podklad a nové betóny už po 14 dňoch. Pri použití v systéme NaturOut, zvyšuje prídržnosť kamenných kobercov k podkladu a predlžuje životnosť celého súvrstvia. Je možné ju použiť na všetky nasiakavé únosné podklady vhodné na pokládku NaturOut systémov - vonkajšie spevnené plochy z betónu, dlažby, kameňa atď. Je vhodná na použitie pri realizácii pokládok v bazénoch, na terasách, schodoch, balkónoch, príjazdoch, garážových miest atď.

NaturOut penetrácia SET

CenaOd 35,26€
včetně DPH

https://www.stachema.sk/files/files/NATUROUT-PENETRACIA-SET-TL-16-01-18.pdf