NaturWall pojivo SET

Systém NaturWall je vhodný k povrchovej úprave súdržných zvislých stien a stropov, u ktorých je požadovaná dlhá životnosť, jednoduchá údrýba, odolnosť voči obrusu a oderu a vysoká estetická hodnota.  NaturWal je možné aplikovať na savé aj nesavéstavebné materiály - betón, prípadne dlažbu, kameň, tehly, OSB a QSB dosky, sklo. Pre úpravu povrchu pred aplikáciou sa používa spojovací mostík NaturWall penetrácia Set. Kamenný koberec NaturWall je ľahko spracovateľný a aplikovateľný, je vhodný aj pre realizácie povrchov zaťažených vlhkosťou. Pre podklady, ktoré je nutné chrániť pred prenikaním vlhkosti (napr. steny v kúpeľniach, sprchových kútoch), sa pred pokládkou používa stierková hydroizolácia SANAFLEX WPM Duo. Odporúčaná vrstva aplikácie 5-10 mm (tzv. na kamienok).

NaturWall pojivo SET

CenaOd 23,95€
včetně DPH

https://www.stachema.sk/files/files/NATURWALL-KAMENNY-KOBEREC-TL-16-04-25.pdf