PLANSTEIN DÜNNBETTMÖRTEL 960 M10 - murovacie lepidlo na presné murovanie

Lepiaca tenkovrstvová murovacia malta na lepenie pórobetónových presných tvárnic a ostatných
presných stavebných prvkov.

PLANSTEIN DÜNNBETTMÖRTEL 960 M10 - murovacie lepidlo na presné murovanie

4,96€Cena
1 kilogram
včetně DPH

https://mamview.fixit-holding.com/CIP/mediadelivery/rendition/100_230677/TM-PLANSTEIN-D%C3%9CNNBETTM%C3%96RTEL-960-M10-Murovacie-lepidlo-na-presn%C3%A9-murovanie-sk