Rigips Super

emný sadrový tmel Super pre tmelenie sadrokartóno-vých konštrukcií s výstužnou páskou.

Rigips Super

5,50€Cena
včetně DPH

https://www.rigips.sk/sites/gypsum.eeap.rigips.sk/files/download_files/products/tl_tmel_super.pdf