Rimano Prima

Rimano PRIMA je hladená sadrová tenkovrstvová omietka pre ručné spracovanie. Chemicky sa jedná o hemihydrát síranu vápenatého so zušľachťujúcimi prísadami.

Rimano Prima

15,00€Cena
včetně DPH

https://www.rigips.sk/sites/gypsum.eeap.rigips.sk/files/download_files/products/tl_rimano_prima.pdf